Multi-timeframe Forex Newbie

Multi-timeframe sebenarnya perkara paling penting dalam Forex Trading. Dalam Trading terdapat Single dan Multi-timeframe. Dalam belajar anda fokus kepada konsep Single Timeframe dulu, tapi masa analisa sudah tentu anda perlukan konsep Multi-timeframe.

Konsep 3TF

Konsep 3TF saya amat tekankan terutamanya jika anda mahu follow saya. Penekanan saya ialah pada Set up dan bukan pada pemilihan timeframe secara spesifik.

Kunci utama masalah dalam analisa multi-timeframe ialah bukan tak faham timeframe, tapi masalah ialah suka tukar pelbagai teknik dan strategi.

Fokus pada 1 teknik, 1 set up dan kaitkan dengan single timeframe serta multi-timeframe, inshaAllah anda akan dapat.

Written by 

Coach Gero merupakan Forex Trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader melalui online offline seminar produk dan servis yang dijalankan.

2 thoughts on “Multi-timeframe Forex Newbie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *