Skip to content

Selesai RTFTT Strategic Planning Meeting bagi 2023..


Road To FTT telah selesai menjalankan Mesyuarat Strategic Meeting kami untuk 2023. Kami Teruja untuk berkongsi highlights dari Strategic Meeting untuk 2023!

Leadership Road To FTT berkumpul untuk membincangkan rancangan strategik dan matlamat Road To FTT untuk suku tahun pertama dan yang akan datang. Meeting ini merupakan peluang yang baik untuk kami menyemak kemajuan kami, mengenal pasti cabaran yang mungkin kami hadapi dan membuat keputusan yang akan memacu Road To FTT ke hadapan dalam memberi yang terbaik kepada student dan Industry.

Di dalam catatan blog ini, kami akan kongsikan perkara penting daripada strategic meeting 2023 dan memberikan you gambaran tentang perkara yang telah kami rancangkan dalam masa terdekat. kami berterima kasih atas sokongan you yang berterusan kepada kami di Road To FTT.


Matlamat Road To FTT 2023 – 2030

Perbincangan tentang matlamat Road To FTT dan cara untuk mencapainya. kami meneliti kemajuan semasa Road To FTT dan mengenal pasti angle yang perlu kami fokus untuk mencapai hasil yang kami inginkan bagi tahun 2023 – 2030. Coach Gero menghasilkan pelan tindakan yang jelas dan memberikan gambaran khusus kepada setiap team members untuk memastikan kami berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat kami. selain itu, kami juga membincangkan tentang kemungkinan halangan dan setback yang mungkin akan berlaku dan menghasilkan strategi untuk mengatasinya. tidak lupa juga, meeting ini merupakan langkah penting dalam memastikan kami sejajar dan bergerak ke arah yang betul bagi masa depan Road To FTT. kami yakin dengan setiap rancangan untuk matlamat Road To FTT 2023 – 2030 dalam menjadi industry leader yang akan membawa industry Forex di malaysia ke arah yang lebih selamat dan berlandasan.


Maklum Balas

Road To FTT juga mementingkan maklum balas daripada student, team trainer dan team management. kami percaya bahawa maklum balas adalah penting dalam membantu kami memahami di mana kami berjaya dan di mana kami perlu menambah baik. kami meluangkan masa menganalisis maklum balas yang kami terima dan mengenal pasti corak dan arah aliran yang berlaku. kami kemudiannya membincangkan kemungkinan penyelesaian dan tindakan yang mampu kami ambil untuk menangani isu yang telah dibangkitkan. Kami mengambil peluang untuk memperoleh pandangan dan peluang untuk kami menghasilkan strategi penambahbaikan perkhidmatan dan produk kami. kami komited untuk menggunakan maklum balas untuk membuat perubahan positif dan untuk terus menyediakan pengalaman terbaik untuk para student kami.


Penyemakan Semula Visi, Misi dan Falsafah

Kami meluangkan masa menyemak semua visi, misi dan falsafah Road To FTT. kami percaya bahawa visi, misi dan falsafah yang jelas dan menarik adalah penting dalam membimbing kami membuat keputusan dan penyelarasan usaha kami ke arah matlamat yang sama. Kami membincangkan keadaan semasa dan visi kami untuk masa hadapan, dan memastikan visi, misi dan falsafah kami mencerminkan hala tuju dan nilai Road To FTT sebagai sebuah syarikat.

kami juga menyemak semula core value kami dan memastikan ia sejajar dengan visi, misi dan falsafah Road To FTT ini merupakan latihan yang membantu kami menyelaraskan semula strategi kami dan menumpukan pada perkara yang paling penting bagi kami sebagai sebuah syarikat. kami percaya bahawa dengan mengekalkan visi, misi dan falsafah kami, kami boleh meletakkan diri kami dengan lebih untuk kejayaan dan terus mencapai matlamat jangka panjang kami.

Visi Kami

• Menjadi pusat sehenti pembelajaran peringkat tinggi untuk berdagang dan melabur dalam pasaran kewangan
• Mewujudkan kerjaya profesional dan pekerjaan dalam pasaran kewangan
• Menjadi unik dengan memberikan high value dan high impact dalam pembelajaran dan result

Misi Kami

  • Menyediakan hand-holding strategic education dalam pasaran kewangan untuk semua segmen pasaran.
  • Mewujudkan pedagang yang konsisten membuat 5% – 10% setiap bulan dan mendapat pendapatan tahunan.
  • Menyediakan penyelesaian kerjaya dan pekerjaan dalam pasaran kewangan.

Falsafah kami

Kami di Road To FTT percaya melalui pendidikan strategik, kami dapat mewujudkan pemimpin dan komuniti melalui mindset, innovation dan culture, sekali gus mewujudkan trader, pelabur dan businessperson yang bertanggungjawab dan proaktif.


Langkah Seterus Bagi Road To FTT

Kami mengambil langkah ke belakang untuk merenung kemajuan kami setakat ini untuk menentukan langkah seterusnya. Kami membincangkan kejayaan yang telah kami capai, cabaran yang kami hadapi dan pelunag yang akan datang. kami menilai strategi semasa kami dann mengenal pasti apa yang perlu kami buat pelarasan dan penambaikan.

kami juga menetapkan matlamat yang jelas dan matlamat yang boleh diukur untuk suku seterusnya, kami juga membuat pelan tindakan untuk mencapainya. kami mengenal pasti inisiatif utama yang akan memacu Road To FTT ke hadapan dan memastikan kami bergerak ke arah yang betul dan mengikut pelan tindakan. kami percaya dengan mengambil langkah ke belakang dan melihat gambaran yang lebih besar kami dapat memastikan bahawa kami memanfaatkan sepenuhnya sumber dan masa kami. Memastikan kami berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat jangka masa panjang. kami teruja dengan pelan langkah seterusnya yang kami bina dan kami percaya ia akan membawa kami kepada pertumbuhan dan kejayaan yang berterusan.


Strategik tahap 2

Kami mendalami pelan strategik tahap 2. ini adalah tindakan dan inisiatif khusu yang menyokong keseluruhan pelan strategik kami dan membolehkan kami mencapai matlamat jangka panjang kami. Kami membincangkan kemajuan kami pada rancangan tahap 2 semasa dan mengenal pasti apa yang kami perlu memberi tumpuan dan usaha. Kami juga mengenal pasti inisiatif tahap 2 yang akan menjadi penting dalam memacu Road To FTT ke hadapan.

Kami menetapkan objektif tyang jelas dan boleh diukur untuk suku seterusnya dan memastikan kami membincangkan potensi cabaran dan risiko yang berkaitan dengan pelan tahap 2 kami dan menghasilkan strategi untuk mengurangkannya. Kami melihat dengan lebih teliti tindakan khusus yang boleh memberi impak kepada student dan industry Forex di Malaysia. Kami percaya bahawa kami boleh kekal sejajar dengan pelan strategik keseluruhan dan terus berkembang dan berjaya sebagai sebuah syarikat.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *