skip to Main Content

Asas Cara Trading Guna (TRZ) Trend Reversal Zone

TRZ adalah Trend Reversal Zone ( Signal awal Trend mula berakhir, signal awal Trend mula berubah)

  • TRZ biasanya berada di puncak atau di akar
  • TRZ boleh berlaku pada BBMastery,Fibotrend,stoch gila
  • TRZ dikategorikan sebagai Overbought Oversold (OB OS)
  • TRZ BBMastery ada beberapa jenis 

1.TRZ diagram berlaku di dalam bentuk – BLUEPRINT atau SEQUENCE

2.TRZ CPZ (Anti Arah Diagram)

3.TRZ Flat (BB flat)

4.TRZ Multi – Beberapa TRZ sama berlaku

5.TRZ Double Line – Ada Strong News

6.TRZ Symetrical – Double Top atau Double Bottom

  •  Syarat TRZ ialah

1. MA keluar dari BB luar – Contoh MA keluar dari BB

Sebagai contoh di atas MA keluar dari BB dan disebut sebagai TRZ Low

Contoh kedua ialah TRZ High dan sama juga MA keluar dari BB 

Apabila berlaku TRZ High dan juga Low ia bermaksud CYCLE telah berlaku.

Contoh Ketiga ini dapat dilihat bahawa terdapat TRZ Low tetapi TRZ high masih belum ada.

Akhir sekali, Coach Gero mengingatkan untuk memahami TRZ dahulu sebelum menggunakan TRZ. ini kerana terdapat 6 jenis TRZ yang telah diberi tahu oleh Coach Gero di dalam Video ini yang perlu diingatkan kerana ramai yang akan terperangkap sekiranya menggunakan TRZ dengan cara yang salah.

 

 

UNTUK PENERANGAN YANG LENGKAP SILA LIHAT VIDEO KAMI DI YOUTUBE DAN SUBSCRIBE.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *