skip to Main Content

Patut Trade sebelum news atau selepas news, mana lagi selamat dan profitable?

Patut Trade sebelum news atau selepas news? Mana yang lebih profit? Ini jawapan saya gaiss

https://youtu.be/fXIymVcedII